BäSTSäLJARE NYA UTGåVOR HÖGA CBD STAMMAR FEMINISERADE FRÖN AUTOBLOMMANDE FRÖN VANLIGA FRÖN PRODUKTER
HEM Om Barneys BARNEYS FARM På TURNE KUNDSERVICE RECENSIONER CANNABIS FRÖKOLLEKTIONER FEMINISERADE FRÖN VANLIGA FRÖN AUTOBLOMMANDE FRÖN BARNEY'S PRODUKTER

VARNING

Allmänna rättigheter begränsninga

Allt material på webbplatserna, inklusive, utan begränsning, all informationsteknik, design av och "look and feel", layout, fotografier, grafik, ljud, video, meddelanden, interaktiva och snabbmeddelandedesign och -funktioner, filer, dokument , bilder eller annat material (gemensamt "Materialet"), oavsett om de publiceras eller privat överförs, liksom alla härledda verk, ägs av Barneys eller andra parter som har licensierat material till Barneys, och är skyddade av upphovsrätt, varumärke och andra immateriella rättigheter. Barneys nekar all proprietär intresse för upphovsrätt, varumärken, servicemärken, logotyper, slogans, domännamn och andra handelsnamn än det egna. Varumärken, logotyper, bilder, ljud och servicemärken som visas på webbplatserna är antingen Barneys eller andra tredje parts egendom. Du samtycker till att inte visa eller använda sådan egendom utan Barneys tidigare skriftliga tillstånd.

Materialen på webbplatserna får inte kopieras, reproduceras, publiceras, uppladdas, publiceras, överföras eller distribueras på något sätt, inklusive via e-post eller andra elektroniska medel, utan Barneys samtycke. Eventuell ändring av materialet, användning av materialet på någon webbplats eller nätverksmiljö eller användningen av Materialet för annat ändamål än personlig, icke-kommersiell användning, utan föregående samtycke från Barney's Souvenirs BV, är ett brott mot upphovsrätt, varumärke och andra äganderätter i materialet och är uttryckligen förbjuden.

Länkar med andra webbplatser

Sidorna kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser som ett boende för dig. Sidorna kan också nås via länkar som finns på tredje parts webbplatser. Den tredje partens länkade webbplatser är inte kontrollerade av Barney's. Barney s stödjer inte, adopterar eller åtar sig något ansvar för innehållet eller sekretesspraxis på någon tredje parts webbplats, inklusive men inte begränsat till information som tillhandahålls på webbplatser från tredje part som kan koppla användaren till webbplatser. Om du har åtkomst till sidorna via en tredjeparts länk, är du fortfarande bundet av villkoren för dessa användarvillkor. Barney ansvarar inte för något innehåll eller annat material på eller tillgänglig på någon tredje parts webbplatser.

Ansvarsbegränsning av garantier

Uttryckligt är överens om att användningen av webbplatserna och tjänsterna är ensam. Webbplatserna, tjänsterna och innehållet däri eller nedladdningsbara därifrån tillhandahålls på "i befintligt skick" och "tillgänglig". Barney vägrar uttryckligen alla garantier av något slag, uttryckligt eller underförstått, inklusive, utan begränsning, någon garanti om säljbarhet, tyst njutning, lämplighet för ett visst syfte eller icke-överträdelse. Inget råd eller information, oavsett muntlig eller skriftlig, erhållen av dig från Barneys eller via webbplatser eller tjänster ska skapa någon garanti som inte uttryckligen gjorts här.

Barney sätter ingen garanti för att tjänsterna eller innehållet som tillhandahålls via webbplatserna eller innehåll som ingår i eller hämtas därifrån kommer att uppfylla dina krav, vara korrekta, fullständiga, aktuella eller aktuella eller att webbplatser eller tjänster kommer att vara oavbrutna, i tid, säkra , eller felfri. Om innehållet på webbplatsen är felaktigt, ofullständigt eller föråldrat, gör Barney inte avsiktligt materiella oriktiga uppgifter, och Barney lämnar inte avsiktligt felaktiga uppgifter.

Du förstår och godkänner att material och data som hämtas eller på annat sätt erhållits genom användningen av sajterna eller tjänsterna eller innehållet som finns eller laddas ner därifrån är enligt eget gottfinnande och risker och du är ensam ansvarig för eventuella skador på datorn system eller förlust av data som härrör från nedladdning av sådant material och data.

Barney är inte ansvarig för förlust eller skada som orsakats, eller påstås ha direkt eller indirekt orsakats av informationen eller idéerna som finns, föreslagna eller refererade på webbplatser, genom tjänsterna eller användningen av samma av dig.

Barneys och dess licensgivare ger inga garantier för att webbplatser, tjänster eller innehåll som finns eller laddas ner därifrån är lämpliga eller tillgängliga för användning på alla geografiska platser. Om du använder tjänsterna utanför USA, är du ensam ansvarig för överensstämmelse med alla tillämpliga lagar, inklusive utan begränsning export- och importregler i andra länder.

Ansvarsbegränsning

Barneys och dess anställda är inte ansvariga för några direkta, indirekta, oavsiktliga, speciella eller följdskador som uppstår på grund av användningen eller oförmågan att använda sajterna, tjänsterna eller innehållet som finns däri eller kan hämtas därifrån, eller någon information erhållna på platserna, genom tjänsterna eller för kostnader för upphandling av ersättningstjänster eller som följer av obehörig tillgång till eller ändring av dina överföringar eller data, inklusive men inte begränsat till skador för förlust av vinst, användning, data eller annat immateriella tillgångar, även om det är förutsebart eller om Barney har fått råd om möjligheten för sådana skador. Du samtycker till att Barneys souvenir BV totalt ansvar härmed för skador, oavsett handlingsform, får inte överstiga det faktiska totala belopp som Barney s har erhållit från dig för att komma åt webbplatserna och / eller använda tjänsterna. Om din användning av sajter, tjänster och / eller varor resulterar i behovet av service, reparation eller korrigering av utrustning eller data, antar du alla kostnader för det.

© COPYRIGHT 2019 ALL RIGHTS RESERVED.

Exklusiv tillgång endast för vuxna. Innehåll för personer på 18 år eller äldre som går in på barneysfarm.com är reserverat för personer i tillåten ålder. I Nederländerna är tillåten ålder 18 år, kolla dina lokala lagar och respektera dem. Vi skickar våra marijuanafrön med förbehållet att de inte kommer att användas i strid med nationella lagar. Kunder måste vara medvetna om att cannabisfrön är olagliga i vissa länder. Barneys Farm ger dessa frön under förutsättning att de inte kommer att tas till länder där de är olagliga. De som gör det är ensam ansvariga för sina egna handlingar och Barney's Farm tar inget ansvar i detta avseende.Vår webbutik uppfyller nederländsk lag. Frö säljs strikt för souvenirer, förvaring och genetisk konservering. Allmän juridisk varning: Frösättning är olaglig i de flesta länder. Vänligen kontrollera landets lag om frön, tillbehör och andra produkter som är relaterade till cannabiskulturen.

Ja, jag är 18 år eller äldreJag godkänner inte